Συμπόσιο και Σεμινάριο 20-21-22/3/2020 ΜΗ ΜΕΛΗ ΟΕΕ

260,00

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας εξαιτίας του αυστηρά περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων στο προσυνεδριακό σεμινάριο.