Σεμινάριο Χαλαζωνίτη 20/3/2020 ΜΕΛΗ ΟΕΕ

100,00

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας εξαιτίας του αυστηρά περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων στο προσυνεδριακό σεμινάριο.