Σεμινάριο Χαλαζωνίτη 20/3/2020 ΜΗ ΜΕΛΗ ΟΕΕ

140,00

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας εξαιτίας του αυστηρά περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων στο προσυνεδριακό σεμινάριο.