ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΓΚΛΕΙΣΙΑΚΏΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΏΝ ΤΑΞΗΣ II ΜΕ ΜΙΝΙ-ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

Η ορθοδοντική θεραπεία ασθενών με συγκλεισιακά προβλήματα Τάξης ΙΙ, οι οποίοι παρουσιάζουν ανεπαρκή συμμόρφωση με τις συμβατικές μεθόδους, πολλές φορές μπορεί να είναι πολύ δύσκολη. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν θεραπευτικές προσεγγίσεις με μειωμένες απαιτήσεις συνεργασίας, ωστόσο συνοδεύονται με μια σειρά ανεπιθύμητων παρενεργειών, οι οποίες μειώνουν την κλινική τους αποτελεσματικότητα. Τα μίνι-εμφυτεύματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προσωρινές συσκευές στήριξης (temporary anchorage devices, TADs) για την ενίσχυση της στήριξης. Όταν αυτά χρησιμοποιούνται κατάλληλα τότε μπορούν να αντισταθμίσουν αυτά τα προβλήματα.

Σε αυτό το σεμινάριο παρουσιάζονται οι εμβιομηχανικές αρχές της άπω μετακίνησης των γομφίων και εξετάζεται μέσω κλινικών παραδειγμάτων η λογική της χρήσης των μίνι-εμφυτευμάτων σαν προσωρινές συσκευές στήριξης (TADs) για την αντιμετώπιση και θεραπεία των συγκλεισιακών προβλημάτων Τάξης ΙΙ που οφείλονται στο άνω οδοντικό τόξο.

Ιδιαίτερα όμως, αυτό το σεμινάριο καταδεικνύει την αποτελεσματικότητα ενός συστήματος άπω μετακίνησης γομφίων που υποστηρίζεται από μίνι-εμφυτεύματα, το amda®, το οποίο εκμεταλλεύεται τη σταθερή/σκελετική στήριξη όχι μόνο για να μετακινήσει τους γομφίους προς τα άπω, αλλά και τα πρόσθια δόντια, παρέχοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο μια αόρατη, εύκολη και αποτελεσματική θεραπευτική προσέγγιση για την ολοκληρωμένη ορθοδοντική αντιμετώπιση ασθενών με συγκλεισιακά προβλήματα Τάξης ΙΙ, η οποία δεν απαιτεί τη συνεργασία των ασθενών και βοηθά στη αποφυγή διενέργειας εξαγωγών.

Τέλος, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα συζητηθούν οι εμβιομηχανικές αρχές, η κλινική χρήση και η αποτελεσματικότητα, καθώς και τα πλεονεκτήματα και οι πιθανές επιπλοκές της παρουσιαζόμενης θεραπευτικής προσέγγισης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

09.00-09.30 Εγγραφές
09:30-11:30 Μέρος Ι: Βασικές αρχές της άπω μετακίνησης και της σκελετικής στήριξης. Η θεραπεία της Τάξης ΙΙ με τη συσκευή amda®
11:30-12:00 Διάλειμμα – Επίσκεψη στην Έκθεση
12:00-13:00 Μέρος ΙΙ: Κλινική χρήση της συσκευής amda®
13:00-14:00 Διάλειμμα – Επίσκεψη στην Έκθεση
14:00-15:30 Μέρος ΙΙΙ: Παρουσίαση κλινικών περιστατικών

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΕΓΓΡΑΦΗ

Μέλη ΟΕΕ (ταμιακώς τακτοποιημένα) Δωρεάν
Ορθοδοντικοί (Μη Μέλη ΟΕΕ), Οδοντίατροι 40€
Προπτυχιακοί – Μεταπτυχιακοί Φοιτητές* Δωρεάν

{*} Ισχύει για προπτυχιακούς φοιτητές Οδοντιατρικής, Ειδικευόμενους Ορθοδοντικούς με επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας.
Για την συμμετοχή σας στο σεμινάριο είναι απαραίτητη η προεγγραφή σας μέχρι τις 22 Μαρτίου 2019. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Το κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 22 Μαρτίου 2019 στο λογαριασμό της Ο.Ε.Ε.: Τράπεζα Πειραιώς BIC: PIRBGRAA
IBAN: GR42 0171 0170 0060 1704 0055 641

Το αντίστοιχο αποδεικτικό της κατάθεσης θα πρέπει να σταλεί στα γραφεία της Ο.Ε.Ε. με e-mail ή fax.

Εναλλακτικά ή για πληρωμή με πιστωτική κάρτα, απευθυνθείτε στα γραφεία της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος, Μαυρομιχάλη 95-97, 11472 Αθήνα, τηλ. – fax: 2103615432, info@grortho.gr.


ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Το σεμινάριο θα μοριοδοτηθεί από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία με βάση το νέο σύστημα για τη «Συνεχή Επαγγελματική Επιμόρφωση Οδοντιάτρων»

TOΠOΣ
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Απριλίου 2019 στο Ξενοδοχείο Royal Olympic, Αθανασίου Διάκου 28-34, 117 43, Αθήνα, τηλ.: +30 210 92.88.400, fax.: +30 210 92.33.317,
e-mail: info@royalolympic.com, website: http://www.royalolympic.com/EL/

ΓΛΩΣΣΑ
Η επίσημη γλώσσα του σεμιναρίου είναι η ελληνική.