ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ

Η Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση εκδίδεται δύο φορές το χρόνο (ένας τόµος, δύο τεύχη) στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Περιστασιακά εκδίδονται και συμπληρώματα. Η ετήσια συνδρομή είναι €40,00 (Ιδρύµατα ή Οργανισµοί €80,00) περιλαμβανομένης και της αποστολής.

Οι συνδρομές πληρώνονται προκαταβολικά.
Κατεβάστε την αίτηση συνδρομής