Αθήνα, 30 Μαΐου 2021
Α.Π.: 4358

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Δ. Σ. της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος σας προσκαλεί σε διαδικτυακή Γενική Συνέλευση το Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021, με θέματα:
– Απολογισμός πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου.
– Οικονομικός απολογισμός
– Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί το Σάββατο, 26 Ιουνίου 2021.
Προς αποφυγή ταλαιπωρίας το Δ.Σ. ενημερώνει τα μέλη της Εταιρείας ότι η διαδικτυακή Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί οριστικά το Σάββατο 26 Ιουνίου 2021 στις 1:30 μ.μ., αμέσως μετά τη λήξη του webinar με θέμα τις σχιστίες που θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα. Οδηγίες και τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση θα ανακοινωθούν σύντομα.
Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, έχουν τα τακτικά μέλη της Εταιρείας μας που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος 2020. Για ενημέρωση και τακτοποίηση οικονομικών εκκρεμοτήτων, μπορείτε να επικοινωνείτε ηλεκτρονικά με τον ταμία της Ο.Ε.Ε. κ. Περικλή Πάνο στο p_periklis@hotmail.com .
Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ή/και για την Εξελεγκτική Επιτροπή παρακαλούνται να ειδοποιήσουν με e-mail μέχρι τις 15 Ιουνίου 2021, στο info@grortho.gr .

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Δρ. Παναγιώτης Σκουλαρίκης
Πρόεδρος

Δρ. Αριστείδης Μέλκος
Γενικός Γραμματέας