Class II malocclusion non-extraction treatment involving upper molar distalization

Milada Soldanova, Sylva Stejskalova, Lenka Komarkova, Tatjana Dostalova, Milos Spidlen
Hellenic Orthodontic Review 2014;17:25-37.