Ο αναπαραγωγικός κύκλος των γυναικών και η ορθοδοντική μετακίνηση των δοντιών. Μια εμπεριστατωμένη ανασκόπηση: Μέρος 1: Εμμηνορρυσιακός/οιστρικός κύκλος

Μιλτιάδης Α. Μακρυγιαννάκης, Noura Saeed Almidfa, Αθανάσιος Ε. Αθανασίου, Ελευθέριος Γ. Κακλαμάνος

Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2019;22:10-22

Ο αναπαραγωγικός κύκλος των γυναικών και η ορθοδοντική μετακίνηση των δοντιών. Μια εμπεριστατωμένη ανασκόπηση: Μέρος 2: Κύηση και γαλουχία

Μιλτιάδης Α. Μακρυγιαννάκης, Moaza Omar Hussein Abdullah Mohammed, Εμμανουήλ Ιγγλέζος, Ελευθέριος Γ. Κακλαμάνος

Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2019;22:24-36