Ορθοδοντική και διφωσφονικά

Παναγιώτα Μαγκάβαλη-Τρίκκα, Αναστάσιος Α. Ζαφειριάδης, Απόστολος Ι. Τσολάκης

Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2017;20:11-29

Διόρθωση των στροφών προγομφίων και κυνοδόντων με τμηματικά τόξα νικελίου-τιτανίου – εμβιομηχανικά χαρακτηριστικά και παρουσίαση κλινικών περιστατικών

Martin Sander, Εμμανουήλ Ιγγλέζος, Κωνσταντίνα Τσιρώνη, Stefan Kopp, Ελευθέριος Γ. Κακλαμάνος

Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2017;20:31-39

Η ακτινογραφία καρπού-άκρας χειρός και η πλάγια κεφαλομετρική ακτινογραφία ως εργαλεία εκτίμησης της σκελετικής ωρίμανσης. Βιβλιογραφική ανασκόπηση

Μαρία-Μαρίνα Χ. Κουκουβίτη, Ιωάννα Μ. Παπαδοπούλου, Αναστάσιος Α. Ζαφειριάδης, Αθηνά Χατζηγιάννη

Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2017;20:41-56