Πρωτογενής εγκλεισμός δοντιών: διαφορική διάγνωση, θεραπευτική προσέγγιση

Πρωτογενής εγκλεισμός δοντιών: διαφορική διάγνωση, θεραπευτική προσέγγιση Μαραθιώτης Κωνσταντίνος, Παπαδάκη Σοφία, Παπαδημητρίου Αικατερίνη, Ιωαννίδου Ιουλία Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση...

Το κριτήριο της Ελάχιστης Σημαντικής Διαφοράς κατά την αξιολόγηση της κλινικής σημασίας των μεταβολών της ποιότητας ζωής των ορθογναθικών ασθενών

Το κριτήριο της Ελάχιστης Σημαντικής Διαφοράς κατά την αξιολόγηση της κλινικής σημασίας των μεταβολών της ποιότητας ζωής των ορθογναθικών ασθενώνΣυνέντευξη: Dr. Τ.Μ. Graber Ελευθέριος Γ. Κακλαμάνος, Θάλεια Μπελλάλη Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση...