Βιβλιοκριτική: Moschos A. Papadopoulos. Skeletal anchorage in orthodontic treatment of Class II malocclusion: Contemporary applications of orthodontic implants, miniscrew implants and mini plates. Edinburg: Elsevier Mosby, 2014.

Βιβλιοκριτική: Moschos A. Papadopoulos. Skeletal anchorage in orthodontic treatment of Class II malocclusion: Contemporary applications of orthodontic implants, miniscrew implants and mini plates. Edinburg: Elsevier Mosby, 2014. Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση...

Η σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής των ορθογναθικών ασθενών: συστηματική ανασκόπηση των εργαλείων αξιολόγησης

Η σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής των ορθογναθικών ασθενών: συστηματική ανασκόπηση των εργαλείων αξιολόγησης Ελευθέριος Γ. Κακλαμάνος, Θάλεια Μπελλάλη Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση...

Θεραπεία χωρίς εξαγωγές των συγκλεισιακών ανωμαλιών Τάξης II με άπω μετακίνηση των άνω γομφίων

Θεραπεία χωρίς εξαγωγές των συγκλεισιακών ανωμαλιών Τάξης II με άπω μετακίνηση των άνω γομφίων Milada Soldanova, Sylva Stejskalova, Lenka Komarkova, Tatjana Dostalova, Milos Spidlen Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση...