Η παρουσία των τρίτων γομφίων στις Τάξεις κατά Angle. Μελέτη σε ορθοδοντικό πληθυσμό από τη Βόρεια Ελλάδα.

Η παρουσία των τρίτων γομφίων στις Τάξεις κατά Angle. Μελέτη σε ορθοδοντικό πληθυσμό από τη Βόρεια Ελλάδα. Κωνσταντίνος Μαραθιώτης, Γεωργία Μπάρκα, Ανδρέας Ζαφειριάδης Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2013;16:31-44. Κατεβάστε εδώ την περίληψη.   2016 Τόμος 19 Τεύχος 1...

Ανάπτυξη και εμβιομηχανικός έλεγχος ενός νέου ελατηρίου ΣΕ-NiTi-ανοξείδωτου χάλυβα για άπω μετατόπιση του κυνόδοντα.

Χαρακτηριστικά ασθενών με χειλεοϋπερωιοσχιστία μιας πανεπιστημιακής ορθοδοντικής κλινικής. Παναγιώτης Σκουλαρίκης, Andrea Wichelhaus, Franz-Günter Sander Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2013;16:23-32. Κατεβάστε εδώ την περίληψη....

Χαρακτηριστικά ασθενών με χειλεοϋπερωιοσχιστία μιας πανεπιστημιακής ορθοδοντικής κλινικής.

Χαρακτηριστικά ασθενών με χειλεοϋπερωιοσχιστία μιας πανεπιστημιακής ορθοδοντικής κλινικής. Ιουλία Ιωαννίδου-Μαραθιώτου, Ευφημία Κουμπιά, Ελευθέριος Αγγελής, Αθανάσιος Ε. Αθανασίου Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2013;16:11-22. Κατεβάστε εδώ την περίληψη....