Θεραπεία των συγκλεισιακών ανωμαλιών Τάξης ΙΙ με λειτουργικές συσκευές ή εξωστοματικά τόξα; Μια σύγκριση σε μονοζυγωτικούς διδύμους.

Θεραπεία των συγκλεισιακών ανωμαλιών Τάξης ΙΙ με λειτουργικές συσκευές ή εξωστοματικά τόξα; Μια σύγκριση σε μονοζυγωτικούς διδύμους. Μόσχος Α. Παπαδόπουλος, Άννα Αλεξίου Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση...

Σύγκριση χαρακτηριστικών του οδοντοφατνιακού και σκελετικού συμπλέγματος, του φάρυγγα, της μαλθακής υπερώας και του υοειδούς οστού σε πλάγιες κεφαλομετρικές ακτινογραφίες ασθενών με σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας ύπνου με ή χωρίς μεταβολικό σύνδρομο.

Σύγκριση χαρακτηριστικών του οδοντοφατνιακού και σκελετικού συμπλέγματος, του φάρυγγα, της μαλθακής υπερώας και του υοειδούς οστού σε πλάγιες κεφαλομετρικές ακτινογραφίες ασθενών με σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας ύπνου με ή χωρίς μεταβολικό σύνδρομο. Σοφία Κ. Μαυρουδή,...

Σύγχρονες εφαρμογές των ορθοδοντικών μίνι-εμφυτευμάτων για τη θεραπεία των συγκλεισιακών ανωμαλιών Τάξης ΙΙ.

Σύγχρονες εφαρμογές των ορθοδοντικών μίνι-εμφυτευμάτων για τη θεραπεία των συγκλεισιακών ανωμαλιών Τάξης ΙΙ. Βασίλης Ζυμπερδίκας, Μόσχος Α. Παπαδόπουλος Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση...