Αναζήτηση διακριτών τύπων της ανωμαλίας της Τάξης ΙΙ, κατηγορίας 1 κατά Angle σε Ελληνόπαιδα ηλικίας 10-12 ετών.

Αναζήτηση διακριτών τύπων της ανωμαλίας της Τάξης ΙΙ, κατηγορίας 1 κατά Angle σε Ελληνόπαιδα ηλικίας 10-12 ετών. Όλγα-Ελπίς Γ. Κολοκυθά, Νικόλαος Τοπουζέλης, Σωσσάνη Σιδηροπούλου-Χατζηγιάννη, Σμαράγδα Καββαδία-Τσαταλά Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση...