Ρευματοειδής αρθρίτιδα με μονήρη εντόπιση στην κροταφογναθική διάρθρωση.

Μανώλης Ι. Παπαγρηγοράκης, Δήμητρα Καραμαλίκη, Νικόλαος Β. Χαραλαμπάκης, Νικόλαος Παπαχρήστου, Λουκάς Πρέζας, Εμμανουήλ Σταύρου, Φίλιππος Ν. Συνοδινός
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2009;12:43-50.

Συγκριτική μελέτη των κεφαλομετρικών αναλύσεων που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος. Μέρος IΙ – Οβελιαία θέση της κάτω γνάθου.

Ιουλία Ιωαννίδου-Μαραθιώτου, Μόσχος Α. Παπαδόπουλος
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2009;12:15-33.