Ρευματοειδής αρθρίτιδα με μονήρη εντόπιση στην κροταφογναθική διάρθρωση.

Ρευματοειδής αρθρίτιδα με μονήρη εντόπιση στην κροταφογναθική διάρθρωση. Μανώλης Ι. Παπαγρηγοράκης, Δήμητρα Καραμαλίκη, Νικόλαος Β. Χαραλαμπάκης, Νικόλαος Παπαχρήστου, Λουκάς Πρέζας, Εμμανουήλ Σταύρου, Φίλιππος Ν. Συνοδινός Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση...

Αντιμετανάστευση εγκλείστων κυνοδόντων: Αναφορά τεσσάρων περιπτώσεων και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.

Αντιμετανάστευση εγκλείστων κυνοδόντων: Αναφορά τεσσάρων περιπτώσεων και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Idris Faiq Qaradaghi Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση...

Συγκριτική μελέτη των κεφαλομετρικών αναλύσεων που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος. Μέρος IΙ – Οβελιαία θέση της κάτω γνάθου.

Συγκριτική μελέτη των κεφαλομετρικών αναλύσεων που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος. Μέρος IΙ – Οβελιαία θέση της κάτω γνάθου. Ιουλία Ιωαννίδου-Μαραθιώτου, Μόσχος Α. Παπαδόπουλος Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση...