Ανάγκη ορθοδοντικής θεραπείας και επιπολασμός ανωμαλιών σύγκλεισης σε εφήβους από τη Βραζιλία.

Ανάγκη ορθοδοντικής θεραπείας και επιπολασμός ανωμαλιών σύγκλεισης σε εφήβους από τη Βραζιλία. Alessandro Leite Cavalcanti, Dmitry José de Santana Sarmento, Jalber Almeida dos Santos, Cristiano Moura, Ana Flavia Granville-Garcia Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση...

Αναφορά σειράς περιπτώσεων όπου χρησιμοποιήθηκαν διαφανείς νάρθηκες και αυτόδετα αγκύλια χαμηλής τριβής.

Αναφορά σειράς περιπτώσεων όπου χρησιμοποιήθηκαν διαφανείς νάρθηκες και αυτόδετα αγκύλια χαμηλής τριβής. Ευφημία Κουμπιά, Βασίλης Καραγιάννης, Orhan C. Tuncay Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση...

Μυϊκή επαναδιαμόρφωση του χείλους στην πρώιμη χειρουργική θεραπεία των χειλεο-σχιστιών: Μια ευρεία ανασκόπηση.

Μυϊκή επαναδιαμόρφωση του χείλους στην πρώιμη χειρουργική θεραπεία των χειλεο-σχιστιών: Μια ευρεία ανασκόπηση. Ioannis C. Ioannidis, Moschos A. Papadopοulos, Nikolaos A. Papadopulos Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση...

Κλειδοκρανιακή δυσπλασία: Αιτιολογία, κλινικά χαρακτηριστικά, διαγνωστικά στοιχεία και θεραπευτική αντιμετώπιση.

Κλειδοκρανιακή δυσπλασία: Αιτιολογία, κλινικά χαρακτηριστικά, διαγνωστικά στοιχεία και θεραπευτική αντιμετώπιση. Olga-Elpis G. Kolokitha, Alexandra K. Papadopoulou Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση...

Συσχετίσεις μεταξύ ηλικίας πριν την έναρξη της θεραπείας και χρόνου θεραπείας με το αποτέλεσμα της ορθοδοντικής θεραπείας: Σύγκριση με τη χρήση δύο ορθοδοντικών δεικτών.

Συσχετίσεις μεταξύ ηλικίας πριν την έναρξη της θεραπείας και χρόνου θεραπείας με το αποτέλεσμα της ορθοδοντικής θεραπείας: Σύγκριση με τη χρήση δύο ορθοδοντικών δεικτών. Chukwudi Ochi Onyeaso, Ellen A. BeGole Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση...