Βιβλιοκριτική του: Papadopoulos MA. Orthodontic treatment for the Class II noncompliant patient. Current principles and techniques. Edinburgh: Elsevier, Mosby, 2006.

Βιβλιοκριτική του: Papadopoulos MA. Orthodontic treatment for the Class II noncompliant patient. Current principles and techniques. Edinburgh: Elsevier, Mosby, 2006. Αθανάσιος Ε. Αθανασίου Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση...

Αιτιολογία, ταξινόμηση, διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση των χειλεοϋπερωιοσχιστιών

Αιτιολογία, ταξινόμηση, διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση των χειλεοϋπερωιοσχιστιών Σοφία Μαυρουδή, Λήδα Ρεκοπούλου, Νικόλαος A. Παπαδόπουλος, Μόσχος Α. Παπαδόπουλος Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση...

Ορθοδοντική θεραπεία με τη χρήση στρόγγυλης διατομής συρμάτινου τόξου Edgewise με πολλαπλές αγκύλες (MEAWR): Αναφορά μιας περίπτωσης.

Ορθοδοντική θεραπεία με τη χρήση στρόγγυλης διατομής συρμάτινου τόξου Edgewise με πολλαπλές αγκύλες (MEAWR): Αναφορά μιας περίπτωσης. Ricky W.K. Wong, Charlene Wu Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση...