Κεφαλομετρική μελέτη της θέσης και του μεγέθους της κάτω γνάθου σε παιδιά ηλικίας 10-12 ετών με Τάξη ΙΙ, κατηγορία 1 κατά Angle.

Κεφαλομετρική μελέτη της θέσης και του μεγέθους της κάτω γνάθου σε παιδιά ηλικίας 10-12 ετών με Τάξη ΙΙ, κατηγορία 1 κατά Angle. Όλγα-Ελπίς Γ. Κολοκυθά, Σωσσάνη Σιδηροπούλου-Χατζηγιάννη, Σμαράγδα Καββαδία- Τσαταλά, Νικόλαος Τοπουζέληςς Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση...

Το λειτουργικό ορθοδοντικό- ορθοπαιδικό μηχάνημα VDP (Vorschubdoppelplatte, Bite jumping appliance, Sander II). Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και παρουσίαση μίας χαρακτηριστικής κλινικής περιπτώσεως.

Το λειτουργικό ορθοδοντικό- ορθοπαιδικό μηχάνημα VDP (Vorschubdoppelplatte, Bite jumping appliance, Sander II). Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και παρουσίαση μίας χαρακτηριστικής κλινικής περιπτώσεως. Franz Günter Sander, Φίλιππος Ν. Συνοδινός, Εμμανουήλ Ιγγλέζος,Martin...