Κεφαλομετρική μελέτη της θέσης και του μεγέθους της κάτω γνάθου σε παιδιά ηλικίας 10-12 ετών με Τάξη ΙΙ, κατηγορία 1 κατά Angle.

Όλγα-Ελπίς Γ. Κολοκυθά, Σωσσάνη Σιδηροπούλου-Χατζηγιάννη, Σμαράγδα Καββαδία- Τσαταλά, Νικόλαος Τοπουζέληςς
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2007;10:41-52.

Το λειτουργικό ορθοδοντικό- ορθοπαιδικό μηχάνημα VDP (Vorschubdoppelplatte, Bite jumping appliance, Sander II). Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και παρουσίαση μίας χαρακτηριστικής κλινικής περιπτώσεως.

Franz Günter Sander, Φίλιππος Ν. Συνοδινός, Εμμανουήλ Ιγγλέζος,Martin Sander, Αικατερίνη Ιγγλέζου, Christian Sander3
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2007;10:11-27.