Συνδυασμός ενεργοποιητή και δυνάμεων εξωστοματικής στήριξης: Παρουσίαση περίπτωσης και βιβλιογραφική ανασκόπηση.

Συνδυασμός ενεργοποιητή και δυνάμεων εξωστοματικής στήριξης: Παρουσίαση περίπτωσης και βιβλιογραφική ανασκόπηση. Νικόλαος Τουτουντζάκης, Ιωσήφ Σηφακάκης Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση...

Κλινικές και μικροβιολογικές αλλαγές κατά τη διάρκεια της ορθοδοντικής θεραπείας και μετά την αφαίρεση των συσκευών.

Κλινικές και μικροβιολογικές αλλαγές κατά τη διάρκεια της ορθοδοντικής θεραπείας και μετά την αφαίρεση των συσκευών. Βασίλειος Κουνούπης, Λάζαρος Τσαλίκης, Παναγιώτης Δάγκαλης Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση...

Οι συνέπειες των διαταραχών των ενδοκρινών αδένων στην ανάπτυξη του οδοντογναθικού συστήματος.

Οι συνέπειες των διαταραχών των ενδοκρινών αδένων στην ανάπτυξη του οδοντογναθικού συστήματος. Φοίβος Τσαούσογλου, Νικόλαος Τοπουζέλης Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση...