Αντι-BMP4 μονοκλωνικό αντίσωμα καθυστερεί την οστεογένεση στην κάτω γνάθο και επηρεάζει τη διαφοροποίηση των οδοντινοβλαστών.

Αντι-BMP4 μονοκλωνικό αντίσωμα καθυστερεί την οστεογένεση στην κάτω γνάθο και επηρεάζει τη διαφοροποίηση των οδοντινοβλαστών. Δέσποινα Σ. Κουσουλάκου, Λουκάς Χ. Μαργαρίτης, Σταύρος Λ. Κουσουλάκος Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση...

Επίπεδο Ορθοδοντικής Θεραπείας σε διαπιστευμένη μεταπτυχιακή ορθοδοντική κλινική της Βόρειας Αμερικής, που αξιολογήθηκε με την χρήση του δείκτη πολυπλοκότητας, αποτελέσματος και ανάγκης ορθοδοντικής θεραπείας (ICON).

Επίπεδο Ορθοδοντικής Θεραπείας σε διαπιστευμένη μεταπτυχιακή ορθοδοντική κλινική της Βόρειας Αμερικής, που αξιολογήθηκε με την χρήση του δείκτη πολυπλοκότητας, αποτελέσματος και ανάγκης ορθοδοντικής θεραπείας (ICON). Chukwundi O. Onyeaso, Ellen A. BeGole Ελληνική...