Συνδυασμός ενεργοποιητή και δυνάμεων εξωστοματικής στήριξης: Παρουσίαση περίπτωσης και βιβλιογραφική ανασκόπηση.

Συνδυασμός ενεργοποιητή και δυνάμεων εξωστοματικής στήριξης: Παρουσίαση περίπτωσης και βιβλιογραφική ανασκόπηση. Νικόλαος Τουτουντζάκης, Ιωσήφ Σηφακάκης Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση...

Κλινικές και μικροβιολογικές αλλαγές κατά τη διάρκεια της ορθοδοντικής θεραπείας και μετά την αφαίρεση των συσκευών.

Κλινικές και μικροβιολογικές αλλαγές κατά τη διάρκεια της ορθοδοντικής θεραπείας και μετά την αφαίρεση των συσκευών. Βασίλειος Κουνούπης, Λάζαρος Τσαλίκης, Παναγιώτης Δάγκαλης Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση...

Οι συνέπειες των διαταραχών των ενδοκρινών αδένων στην ανάπτυξη του οδοντογναθικού συστήματος.

Οι συνέπειες των διαταραχών των ενδοκρινών αδένων στην ανάπτυξη του οδοντογναθικού συστήματος. Φοίβος Τσαούσογλου, Νικόλαος Τοπουζέλης Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση...

Αντι-BMP4 μονοκλωνικό αντίσωμα καθυστερεί την οστεογένεση στην κάτω γνάθο και επηρεάζει τη διαφοροποίηση των οδοντινοβλαστών.

Αντι-BMP4 μονοκλωνικό αντίσωμα καθυστερεί την οστεογένεση στην κάτω γνάθο και επηρεάζει τη διαφοροποίηση των οδοντινοβλαστών. Δέσποινα Σ. Κουσουλάκου, Λουκάς Χ. Μαργαρίτης, Σταύρος Λ. Κουσουλάκος Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση...

Επίπεδο Ορθοδοντικής Θεραπείας σε διαπιστευμένη μεταπτυχιακή ορθοδοντική κλινική της Βόρειας Αμερικής, που αξιολογήθηκε με την χρήση του δείκτη πολυπλοκότητας, αποτελέσματος και ανάγκης ορθοδοντικής θεραπείας (ICON).

Επίπεδο Ορθοδοντικής Θεραπείας σε διαπιστευμένη μεταπτυχιακή ορθοδοντική κλινική της Βόρειας Αμερικής, που αξιολογήθηκε με την χρήση του δείκτη πολυπλοκότητας, αποτελέσματος και ανάγκης ορθοδοντικής θεραπείας (ICON). Chukwundi O. Onyeaso, Ellen A. BeGole Ελληνική...