Σύγκριση της αντοχής δεσμού γλωσσικών αγκυλίων χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους παρασκευής της βάσης από σύνθετη ρητίνη.

Σύγκριση της αντοχής δεσμού γλωσσικών αγκυλίων χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους παρασκευής της βάσης από σύνθετη ρητίνη. Burak Aksu, M. Cem Caniklioğlu, Yıldız Öztürk Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση...