Ουλοβλεννογόνια περιοδοντικά προβλήματα και χειλική μετακίνηση κάτω τομέων σε ορθοδοντικούς ασθενείς: Μια σύγχρονη ανασκόπηση.

Ουλοβλεννογόνια περιοδοντικά προβλήματα και χειλική μετακίνηση κάτω τομέων σε ορθοδοντικούς ασθενείς: Μια σύγχρονη ανασκόπηση. Γεώργιος Μ. Λίτσας, Ahu Acar, Nejat Erverdi, Αθανάσιος Ε. Αθανασίου Ελληνική Ορθοδοντική...

Συγκριτική μελέτη κεφαλομετρικών αναλύσεων που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος: Μέρος Ι – Οβελιαία θέση της άνω γνάθου.

Συγκριτική μελέτη κεφαλομετρικών αναλύσεων που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος: Μέρος Ι – Οβελιαία θέση της άνω γνάθου. Ιουλία Ιωαννίδου-Μαραθιώτου, Μόσχος Α. Παπαδόπουλος Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση...

Σημείωμα Διευθυντού Σύνταξης. Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση: Παρούσα κατάσταση και προοπτικές για το μέλλον.

Σημείωμα Διευθυντού Σύνταξης. Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση: Παρούσα κατάσταση και προοπτικές για το μέλλον. Μόσχος Α. Παπαδόπουλος Ελληνική Ορθοδοντική...