Σύγκριση της αντοχής δεσμού γλωσσικών αγκυλίων χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους παρασκευής της βάσης από σύνθετη ρητίνη.

Σύγκριση της αντοχής δεσμού γλωσσικών αγκυλίων χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους παρασκευής της βάσης από σύνθετη ρητίνη. Burak Aksu, M. Cem Caniklioğlu, Yıldız Öztürk Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση...

Ουλοβλεννογόνια περιοδοντικά προβλήματα και χειλική μετακίνηση κάτω τομέων σε ορθοδοντικούς ασθενείς: Μια σύγχρονη ανασκόπηση.

Ουλοβλεννογόνια περιοδοντικά προβλήματα και χειλική μετακίνηση κάτω τομέων σε ορθοδοντικούς ασθενείς: Μια σύγχρονη ανασκόπηση. Γεώργιος Μ. Λίτσας, Ahu Acar, Nejat Erverdi, Αθανάσιος Ε. Αθανασίου Ελληνική Ορθοδοντική...

Συγκριτική μελέτη κεφαλομετρικών αναλύσεων που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος: Μέρος Ι – Οβελιαία θέση της άνω γνάθου.

Συγκριτική μελέτη κεφαλομετρικών αναλύσεων που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος: Μέρος Ι – Οβελιαία θέση της άνω γνάθου. Ιουλία Ιωαννίδου-Μαραθιώτου, Μόσχος Α. Παπαδόπουλος Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση...

Σημείωμα Διευθυντού Σύνταξης. Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση: Παρούσα κατάσταση και προοπτικές για το μέλλον.

Σημείωμα Διευθυντού Σύνταξης. Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση: Παρούσα κατάσταση και προοπτικές για το μέλλον. Μόσχος Α. Παπαδόπουλος Ελληνική Ορθοδοντική...