Η διατατική οστεογένεση στο κρανιοπροσωπικό σύμπλεγμα. Ι. Κάτω γνάθος, ημιπροσωπική μικροσωμία.

Η διατατική οστεογένεση στο κρανιοπροσωπικό σύμπλεγμα. Ι. Κάτω γνάθος, ημιπροσωπική μικροσωμία. Π. A. Κύζας, Μ. Ανδρειωτέλλη, Λ.-Β. Βασιλείου, Ι. Φακίτσας, Μ. Ι. Παπαγρηγοράκης Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση...

Σύνδρομο Klippel-Feil: Αναφορά περίπτωσης με προσβολή του στοματογναθοπροσωπικού συμπλέγματος.

Σύνδρομο Klippel-Feil: Αναφορά περίπτωσης με προσβολή του στοματογναθοπροσωπικού συμπλέγματος. Μ. Ι. Παπαγρηγοράκης, Ι. Γ. Γκισάκης, Φ. Συνοδινός, Ι. Φακίτσας Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση...

Αποκατάσταση ασθενών με συγκλεισιακή ανωμαλία Τάξης ΙΙ με συνδυασμό ορθοδοντικής θεραπείας και γενειοπλαστικής: Αναφορά δύο περιπτώσεων.

Αποκατάσταση ασθενών με συγκλεισιακή ανωμαλία Τάξης ΙΙ με συνδυασμό ορθοδοντικής θεραπείας και γενειοπλαστικής: Αναφορά δύο περιπτώσεων. Κ. Λαζαρίδης, Ι. Τηλαβερίδης, Λ. Ζουλούμης, Α. Νταβέλης, Ν. Λαζαρίδης Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση...

Συνέντευξη του Καθηγητή R. J. Isaacson.

Συνέντευξη του Καθηγητή R. J. Isaacson. Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2004;7:95-103. 2016 Τόμος 19 Τεύχος 1 & 2 2015 Τόμος 18 Τεύχος 1 & 2 2014 Τόμος 17 Τεύχος 1 & 2 2013 Τόμος 16 Τεύχος 1 & 2 2012 Τόμος 15 Τεύχος 1 & 2 2011 Τόμος 14 Τεύχος 1...