Δυνατότητες πρόβλεψης των οδοντοφατνιακών και σκελετικών χαρακτηριστικών σε άτομα που επιζητούν ορθοδοντική θεραπεία με την βοήθεια εξωστοματικών φωτογραφιών.

Δυνατότητες πρόβλεψης των οδοντοφατνιακών και σκελετικών χαρακτηριστικών σε άτομα που επιζητούν ορθοδοντική θεραπεία με την βοήθεια εξωστοματικών φωτογραφιών. E. Γιαννιού, Γ. Κολοκυθάς, Α. Ε. Αθανασίου,  Ι. Ιωαννίδου Μαραθιώτου Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση...

Ορθοδοντική οδοντική εμβύθιση: ενδείξεις, ιστολογικές αλλαγές, εμβιομηχανικές αρχές και πιθανές παρενέργειες.

Ορθοδοντική οδοντική εμβύθιση: ενδείξεις, ιστολογικές αλλαγές, εμβιομηχανικές αρχές και πιθανές παρενέργειες. Χ. Γκιόκα, Θ. Ηλιάδης Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση...

Αξιολόγηση του αποτελέσματος της ορθοδοντικής θεραπείας της συγκλεισιακής ανωμαλίας Τάξης ΙΙ, κατηγορίας 1 με χρήση του δείκτη ICON.

Αξιολόγηση του αποτελέσματος της ορθοδοντικής θεραπείας της συγκλεισιακής ανωμαλίας Τάξης ΙΙ, κατηγορίας 1 με χρήση του δείκτη ICON. I. Γεωργιακάκη, Μ. Α. Παπαδόπουλος, Ι. Ιωαννίδου Μαραθιώτου Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση...