Μελέτη της οδοντικής και της σκελετικής ωρίμανσης και διερεύνηση των μεταξύ τους σχέσεων σε Έλληνες εφήβους με φυσιολογική σύγκλειση.

Μελέτη της οδοντικής και της σκελετικής ωρίμανσης και διερεύνηση των μεταξύ τους σχέσεων σε Έλληνες εφήβους με φυσιολογική σύγκλειση. θ. Κούτσικου, Σ. Σιδηροπούλου, Σ. Καββαδία Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση...

Συγκριτική μελέτη της επίδρασης της in vitro και in vivo γήρανσης στη μορφολογία, μικροδομή και στοιχειώδη σύνθεση ορθοδοντικών συρμάτων κράματος νικελίου-τιτανίου.

Συγκριτική μελέτη της επίδρασης της in vitro και in vivo γήρανσης στη μορφολογία, μικροδομή και στοιχειώδη σύνθεση ορθοδοντικών συρμάτων κράματος νικελίου-τιτανίου. Σ. Ζηνέλης, Μ. Μάκου, Χ. Γκιόκα, Θ. Ηλιάδης  Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση...

Αξιολόγηση του αποτελέσματος της ορθοδοντικής θεραπείας της συγκλεισιακής ανωμαλίας Τάξης ΙΙ, κατηγορίας 1 με χρήση του δείκτη PAR.

Αξιολόγηση του αποτελέσματος της ορθοδοντικής θεραπείας της συγκλεισιακής ανωμαλίας Τάξης ΙΙ, κατηγορίας 1 με χρήση του δείκτη PAR. Ι. Γεωργιακάκη, Μ. Α. Παπαδόπουλος, Ι. Ιωαννίδου-Μαραθιώτου Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση...

Μελέτη της ομαλοποίησης τάσης των ορθοδοντικών ελαστομερών: πιλοτική αναφορά μεθόδου με συλλογή συνεχών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Μελέτη της ομαλοποίησης τάσης των ορθοδοντικών ελαστομερών: πιλοτική αναφορά μεθόδου με συλλογή συνεχών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Θ. Ηλιάδης, Χ. Γκιόκα, Σ. Ζηνέλης, Μ. Μάκου Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση...