Ανωμαλίες των άκρων και σύνδρομα του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος. Ι.Μορφογένεση και δυσμορφογένεση των άκρων.

Ανωμαλίες των άκρων και σύνδρομα του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος. Ι.Μορφογένεση και δυσμορφογένεση των άκρων. Φ. Ν. Συνοδινός, Μ. Ι. Παπαγρηγοράκης Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2002;5:129-150. Έχει παρατηρηθεί ότι σε πολλά σύνδρομα η εμφάνιση ανωμαλιών από το...

Υπερελαστικότητα ορθοδοντικών συρμάτων νικελίου-τιτανίου: μεταλλουργική δομή και κλινική σημασία.

Υπερελαστικότητα ορθοδοντικών συρμάτων νικελίου-τιτανίου: μεταλλουργική δομή και κλινική σημασία. Χ. Γκιόκα, Θ. Ηλιάδης Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2002;5:111-127. Σκοπός του άρθρου είναι να παρουσιάσει μία ανασκόπηση των εφαρμογών των κραμάτων νικελίου-τιτανίου...

Οδοντοφατνιακά χαρακτηριστικά ατόμων με συγκλεισιακά προβλήματα Τάξης ΙΙ, κατηγορίας 1.

Οδοντοφατνιακά χαρακτηριστικά ατόμων με συγκλεισιακά προβλήματα Τάξης ΙΙ, κατηγορίας 1. Σ. Παπαγεωργίου, Μ. Α. Παπαδόπουλος Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2002;5:69-82. ΣΚΟΠΟΣ: H διερεύνηση και η αξιολόγηση των πιθανών οδοντοφατνιακών χαρακτηριστικών των οδοντικών...

Η συσκευή Pendulum για την άπω μετακίνηση των πρώτων άνω γομφίων.

Η συσκευή Pendulum για την άπω μετακίνηση των πρώτων άνω γομφίων. Σ. Σιδηροπούλου, Ι. Σ. Παπαγεωργίου Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2002;5:49-59. Στο άρθρο αυτό γίνεται αναλυτική παρουσίαση της συσκευής Pendulum για την άπω μετακίνηση των πρώτων άνω γομφίων και...

Κεφαλομετρική μελέτη των εσωτερικών δομών του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος ενηλίκων Ελλήνων με φυσιολογική σύγκλειση και αρμονικό πρόσωπο.

Κεφαλομετρική μελέτη των εσωτερικών δομών του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος ενηλίκων Ελλήνων με φυσιολογική σύγκλειση και αρμονικό πρόσωπο. Ν. Τοπουζέλης, Σ. Καββαδία, Σ. Σιδηροπούλου, Γ. Κολοκυθάς Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2002;5:33-48. ΣΚΟΠΟΣ: Η εργασία αυτή...

Μεσοδόντια μείωση της αδαμαντίνης (stripping): ενδείξεις και επιδράσεις στην επιφάνεια της αδαμαντίνης.

Μεσοδόντια μείωση της αδαμαντίνης (stripping): ενδείξεις και επιδράσεις στην επιφάνεια της αδαμαντίνης. Κ. Γκιόκα, Θ. Ηλιάδης Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2002;5:21-32. Η μεσοδόντια μείωση της αδαμαντίνης (stripping) εφαρμόζεται από παλιά για να διευκολύνει...

Αποτελέσματα της χρήσης πειραματικού αυτοαδροποιούμενου συγκολλητικού συστήματος στην διατμητική αντοχή του δεσμού ορθοδοντικών αγκυλίων: συγκριτική μελέτη.

Αποτελέσματα της χρήσης πειραματικού αυτοαδροποιούμενου συγκολλητικού συστήματος στην διατμητική αντοχή του δεσμού ορθοδοντικών αγκυλίων: συγκριτική μελέτη. S. E. Bishara, R. Ajlouni, G. E. Denehy, J. F. Laffoon, J. J. Warren Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση...