Καταγραφή των οδοντικών και οδοντογναθικών ανωμαλιών σε σχέση με την κατάσταση του περιοδοντίου σε φοιτητές Οδοντιατρικής.

Καταγραφή των οδοντικών και οδοντογναθικών ανωμαλιών σε σχέση με την κατάσταση του περιοδοντίου σε φοιτητές Οδοντιατρικής. Λ. Τσαλίκης, Σ. Καββαδία, Α. Κωνσταντινίδης, Γ. Κολοκυθάς Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2001;4:118-143. ΣΚΟΠΟI: Η καταγραφή των αναγκών...

Η παρουσία εγκλείστων δοντιών σε άτομα Ελληνικού πληθυσμού με συγκλεισιακά προβλήματα.

Η παρουσία εγκλείστων δοντιών σε άτομα Ελληνικού πληθυσμού με συγκλεισιακά προβλήματα. Μ.Α. Παπαδόπουλος, Ι. Ιωαννίδου-Μαραθιώτου, Ε. Γιαννιού, Γ. Κολοκυθάς Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2001;4:103-117. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της επιδημιολογικής αυτής μελέτης ήταν η...

Κεφαλομετρική αξιολόγηση των δομικών χαρακτηριστικών της περιστροφής της κάτω γνάθου σε άτομα με συγκλεισιακά προβλήματα Τάξης ΙΙΙ και προγναθισμό της κάτω γνάθου.

Κεφαλομετρική αξιολόγηση των δομικών χαρακτηριστικών της περιστροφής της κάτω γνάθου σε άτομα με συγκλεισιακά προβλήματα Τάξης ΙΙΙ και προγναθισμό της κάτω γνάθου. Μ.Α. Παπαδόπουλος, Α.Ε. Αθανασίου, Β. Πεϊτσίνης, Ι. Ιωαννίδου-Μαραθιώτου Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση...