Σχέσεις ρίζας/μύλης και μορφολογικά χαρακτηριστικά της ρίζας των άνω κεντρικών μονίμων τομέων σε άτομα με συγκλεισιακές ανωμαλίες Τάξης ΙΙ, 1ης και 2ης κατηγορίας.

Ρ.Α. Κόρδα, Δ.Κ. Νικολιδάκης, Μ.Δ. Ξαγοράκης, Α.Ε. Αθανασίου, Μ.Α. Παπαδόπουλος
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2000;3:89-96.