Σχέσεις ρίζας/μύλης και μορφολογικά χαρακτηριστικά της ρίζας των άνω κεντρικών μονίμων τομέων σε άτομα με συγκλεισιακές ανωμαλίες Τάξης ΙΙ, 1ης και 2ης κατηγορίας.

Σχέσεις ρίζας/μύλης και μορφολογικά χαρακτηριστικά της ρίζας των άνω κεντρικών μονίμων τομέων σε άτομα με συγκλεισιακές ανωμαλίες Τάξης ΙΙ, 1ης και 2ης κατηγορίας. Ρ.Α. Κόρδα, Δ.Κ. Νικολιδάκης, Μ.Δ. Ξαγοράκης, Α.Ε. Αθανασίου, Μ.Α. Παπαδόπουλος Ελληνική Ορθοδοντική...

Συγγενείς ελλείψεις δοντιών σε άτομα με συγκλεισιακά προβλήματα.

Συγγενείς ελλείψεις δοντιών σε άτομα με συγκλεισιακά προβλήματα. Ι. Ιωαννίδου-Μαραθιώτου, Μ.Α. Παπαδόπουλος, Ε. Γιαννιού, Γ. Κολοκυθάς Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2000;3:65-79. ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση της κατανομής και συχνότητας των συγγενών ελλείψεων δοντιών, κατά...