Ο επιπολασμός της ανώμαλης σύγκλεισης στον παιδικό πληθυσμό της Ελλάδος ηλικίας 14 ετών με τη χρήση του Δείκτη Οδοντικής Αισθητικής (DAI).

Ο επιπολασμός της ανώμαλης σύγκλεισης στον παιδικό πληθυσμό της Ελλάδος ηλικίας 14 ετών με τη χρήση του Δείκτη Οδοντικής Αισθητικής (DAI). Π.Γ. Χατζόπουλος Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 1999;2:99-117. Σκοπός της επιδημιολογικής αυτής εργασίας ήταν η μελέτη της...

Μελέτη των εμβιομηχανικών χαρακτηριστικών των μαγνητικών συστημάτων δυνάμεων που χρησιμοποιούνται στην ορθοδοντική.

Μελέτη των εμβιομηχανικών χαρακτηριστικών των μαγνητικών συστημάτων δυνάμεων που χρησιμοποιούνται στην ορθοδοντική. M.A. Παπαδόπουλος Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 1999;2:89-97. Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν να μελετηθεί η ορθοδοντική μετακίνηση που προκαλείται...

Υαλοϊονομερή συγκολλητικά υλικά στην ορθοδοντική: Κλινικές επιπτώσεις και μελλοντικές ερευνητικές κατευθύνσεις.

Υαλοϊονομερή συγκολλητικά υλικά στην ορθοδοντική: Κλινικές επιπτώσεις και μελλοντικές ερευνητικές κατευθύνσεις. T.G. Bradley, D.D. Oliveira Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 1999;2:79-87. Τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν λάβει χώρα σημαντικές εξελίξεις στον τομέα των...

Η χρησιμοποίηση συγκολλητικών παραγόντων μιας φάσης κατά τη συγκόλληση ορθοδοντικών αγκυλίων.

Η χρησιμοποίηση συγκολλητικών παραγόντων μιας φάσης κατά τη συγκόλληση ορθοδοντικών αγκυλίων. L. Von Wald, S.E. Bishara, J.R. Jacobsen Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 1999;2:71-77. Προηγούμενες μελέτες έδειξαν  ότι τα καινούρια συγκολλητικά συστήματα μιας φάσης που...

Συνέντευξη: Dr. Samir E. Bishara

Συνέντευξη: Dr. Samir E. Bishara Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 1999;2:61-70. Δρ. Παπαδόπουλος: Δρ. Bishara, ως Βοηθός Διευθυντής Σύνταξης της Ελληνικής Ορθοδοντικής Επιθεώρησης, θα ήθελα να σας καλωσορίσω.  Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή και ευχαρίστηση να φιλοξενούμε...