Ορθοπεδική – ορθοδοντική θεραπεία ασυμμετρίας του προσώπου μετά από κάταγμα του κονδύλου σε αυξανόμενο ασθενή.

Ορθοπεδική – ορθοδοντική θεραπεία ασυμμετρίας του προσώπου μετά από κάταγμα του κονδύλου σε αυξανόμενο ασθενή. D. Pizzoni Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 1999;2:43-58. Παρουσιάζεται η περίπτωση αγοριού ηλικίας 10.6 χρόνων με κύριο πρόβλημα την προοδευτική...

Κλινικές εφαρμογές των μαγνητών στην ορθοδοντική.

Κλινικές εφαρμογές των μαγνητών στην ορθοδοντική. Μ.Α. Παπαδόπουλος Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 1999;2:31-42. Οι μαγνήτες σπάνιων γαιών και ιδιαίτερα του τύπου σαμαρίου-κοβαλτίου (SmCo5, Sm2Co17) και του τύπου νεοδυμίου-σιδήρου-βόριου (Nd2Fe14B) χρησιμοποιούνται...

Σύγκριση δυνάμεων αποκόλλησης μεταξύ διαφορετικών ομάδων δοντιών.

Σύγκριση δυνάμεων αποκόλλησης μεταξύ διαφορετικών ομάδων δοντιών. S.E Bishara, M.E. Olsen, A. Sulieman Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 1999;2:9-16. Η εισαγωγή της άμεσης συγκόλλησης των ορθοδοντικών αγκυλίων στην αδαμαντίνη είχε σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση πολυάριθμων...