Η οδοντική ηλικία ως δείκτης ωρίμανσης: Μια εκτενής ανασκόπηση.

Η οδοντική ηλικία ως δείκτης ωρίμανσης: Μια εκτενής ανασκόπηση. Ν.Σ. Κούπης, Μ.Α. Παπαδόπουλος, Α.Ε. Αθανασίου Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 1998;1:159-73. Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση της χρήσης της οδοντικής ηλικίας ως...

Βιολογικές απόψεις της χρήσης των μονίμων μαγνητών και των στατικών μαγνητικών πεδίων στην Ορθοδοντική.

Βιολογικές απόψεις της χρήσης των μονίμων μαγνητών και των στατικών μαγνητικών πεδίων στην Ορθοδοντική. Μ.Α. Παπαδόπουλος Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 1998;1:145-57. Σκοπός της παρούσης βιβλιογραφικής ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση των πιθανών βιολογικών επιδράσεων...

Εμπειριοκρατία, επαγωγικότητα και λογική σκέψη στην έρευνα στην Ορθοδοντική. Μέρος ΙΙ: Διαμόρφωση και δοκιμασία της υπόθεσης εργασίας.

Εμπειριοκρατία, επαγωγικότητα και λογική σκέψη στην έρευνα στην Ορθοδοντική. Μέρος ΙΙ: Διαμόρφωση και δοκιμασία της υπόθεσης εργασίας. Θ. Ηλιάδης, W. Α. Brantley Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 1998;1:135-43. Η ανασκόπηση αυτή ασχολείται με τις βασικές πλευρές της...

Οδοντοφατνιακά χαρακτηριστικά ατόμων με σύγκλειση Τάξης ΙΙ, 2ης κατηγορίας.

Οδοντοφατνιακά χαρακτηριστικά ατόμων με σύγκλειση Τάξης ΙΙ, 2ης κατηγορίας. Ι.Σ. Παπαγεωργίου, Μ.Α. Παπαδόπουλος, Α. Ζαφειριάδης Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 1998;1:117-34. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση και η αξιολόγηση των πιθανών οδοντοφατνιακών...

Συνέντευξη του Dr. C. J. Burstone

Συνέντευξη του Dr. C. J. Burstone Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 1998;1:1-10. Θ. Ηλιάδης: Δρ. Burston για όλους τους Έλληνες ορθοδοντικούς καθώς και για εμάς εδώ στην Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία και είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά να...