ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΩΝ A.E. Αθανασίου, M.A. Παπαδόπουλος  Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 1998;1...