Η συμμετοχή των χειλέων στην αρμονία του προσώπου.

Η συμμετοχή των χειλέων στην αρμονία του προσώπου. Μελέτη σε κατά μέτωπο φωτογραφίες ενηλίκων Ελλήνων με αρμονικό πρόσωπο και σύγκλειση Τάξης Ι κατά Angle.
Ι. Ιωαννίδου-Μαραθιώτου, Δ. Σπατούλας, Α. Καλογιαννίδης
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 1998;1:11-26.