Παναγιώτης Καρβελάς

Αντιπρόεδρος

Αριστείδης Μέλκος

Γ. Γραμματέας

Περικλής Πάνος

Ταμίας

Χριστιάνα Γκιόκα

Μέλος

Παναγιώτης Χατζόπουλος

Μέλος

Γεωργία Κωταντουλα

Αναπληρωματικό Μέλος

Νίκη Ράδου

Αναπληρωματικό Μέλος