Στρογγυλό Τραπέζι Επαγγελματικού Συλλόγου Ορθοδοντικών Ελλάδος


Ασφαλιστικό – Συνταξιοδοτικό: από το ΤΣΑΥ στον e-ΕΦΚΑ – παρούσα κατάσταση.

Αθανάσιος Κατσίκης τ. Πρόεδρος Ε.Ο.Ο., Αντιπρόεδρος Ι.Ε.Θ.Ε.
Ανδρέας Κουτσόλαμπρος Αντιπρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
Προϊστάμενος τμ. μη μισθωτών Δ.Ν.Υ ΕΦΚΑ


Ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος είναι δικηγόρος Αθηνών και Αντιπρόεδρος του ΔΣΑ. Τελείωσε τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και ασκεί δικηγορία στην Αθήνα στους κλάδους του εργατικού δικαίου, του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης και του διοικητικού δικαίου. Έχει παραστάσεις σε όλα τα ανώτατα δικαστήρια της Χώρας και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Από το 1989 διετέλεσε Νομικός Σύμβουλος του Ταμείου Ασφάλισης Συμβολαιογράφων και από το 2008 του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων, του οποίου υπήρξε προϊστάμενος της Δ/νσης Ν.Υ. από του έτους 2012. Ήδη σήμερα είναι προϊστάμενος του Τμήματος μη Μισθωτών της ΔΝΥ του ΕΦΚΑ. Είναι επίσης Νομικός Συνεργάτης του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου. Είναι εκ των ιδρυτών και Πρόεδρος της  της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων. Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο τέκνων. Eίναι συγγραφέας σχεδόν όλων των ασφαλιστικών οδηγών του ΔΣΑ αλλά και των βιβλίων,  “ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ” Έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη και “Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ e-ΕΦΚΑ” Έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη.