ΕΓΓΡΑΦΕΣ

  • Φυσική παρουσία Η’ παρακολούθηση εξ’ αποστάσεως [online]1,2
  • Ο συνδυασμός φυσικής παρουσίας KAI online έχει επιβάρυνση 30 ευρώ
 
Έγκαιρη εγγραφή
μέχρι και 23.11.2022
Καθυστερημένη εγγραφή
μέχρι και 01.12.2022
Εγγραφή on-site
02.-04.12.2022

Πανελλήνιο Συνέδριο

03-04.12.2022

     
Μέλη της ΟΕΕ, OEBE, OEK, ΕΣΟΕ / Μέλη FEO 120€ 180€ 200€
Μη μέλη της ΟΕΕ 150€ 210€ 230€
Φοιτητές (*) 80€ 140€ 160€
       

Προσυνεδρικό σεμινάριο Dr. Troiani

02.12.2022

     
Μέλη της ΟΕΕ, OEBE, OEK, ΕΣΟΕ / Μέλη FEO 110€ 150€ 170€
Μη μέλη της ΟΕΕ 140€ 190€ 210€
Φοιτητές (*) 70€ 80€ 100€
       

Συνέδριο και Σεμινάριο Dr. Troiani

02-03-04.12.2022

     
Μέλη της ΟΕΕ, OEBE, OEK, ΕΣΟΕ / Μέλη FEO 180€ 260€ 270€
Μη μέλη της ΟΕΕ 230€ 290€ 310€
Φοιτητές (*) 130€ 150€ 170€

1Η εγγραφή αφορά είτε φυσική παρουσία στο ξενοδοχείο ή παρακολούθηση εξ’ αποστάσεως. Υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμού της φυσικής παρουσίας και της παρακολούθηση εξ’ αποστάσεως, με επιβάρυνση 30 ευρώ στις παραπάνω τιμές.

 2Η επιλογή μεταξύ φυσικής παρουσίας στο ξενοδοχείο ή παρακολούθησης εξ’ αποστάσεως γίνεται κατά την εγγραφή. Η επιλογή αυτή μπορεί να αλλάξει εγγράφως με mail στην Ορθοδοντική Εταιρείας της Ελλάδος [info@grortho.gr] μέχρι και τις 30.11.2022. Οποιαδήποτε αλλαγή ζητηθεί στη συνέχεια, υπόκειται σε ένα τέλος διαχείρισης 50 ευρώ.

*Ισχύει για Προπτυχιακούς φοιτητές και Ειδικευόμενους Ορθοδοντικούς, με επισύναψη της φοιτητικής τους ταυτότητας

Οι προνομιακές τιμές των μελών της ΟΕΕ ισχύουν, εφόσον δεν υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες (ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη).

Ισχύει περιορισμένος αριθμός θέσεων για το προσυνεδριακό σεμινάριο.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα εκάστοτε υγειονομικά πρωτόκολλα όπως ανακοινώνονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


 

 

25ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Η εγγραφή στο Συνέδριο περιλαμβάνει:

  • πρόσβαση στις Επιστημονικές Συνεδρίες του Συνεδρίου
  • πρόσβαση στην εμπορική έκθεση και στην έκθεση των e-posters
  • πρόσβαση στα διαλείμματα καφέ και μικρά γεύματα
  • πρόσβαση στην Τελετή του Συμποσίου

Οι εγγραφές για το Συνέδριο γίνονται πλέον μόνο στο χώρο της εκδήλωσης

Εναλλακτικά, συμπληρώνοντας το Δελτίο συμμετοχής μπορείτε να πληρώσετε στα γραφεία της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος [Μαυρομιχάλη 95-97, 11472 Αθήνα] κατόπιν ραντεβού ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Το συμπληρωμένο Έντυπο Συμμετοχής και το αποδεικτικό της τραπεζικής κατάθεσης θα πρέπει ακολούθως να αποσταλούν στο e-mail της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος [info@grortho.gr].

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος, Μαυρομιχάλη 95-97, 11472, Αθήνα, τηλ-φαξ: 210-3615432, info@grortho.gr.


ΟΡΟΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Όλες οι ακυρώσεις πρέπει να αποσταλούν εγγράφως με mail στην Ορθοδοντική Εταιρείας της Ελλάδος [info@grortho.gr] και θα υπόκεινται σε τέλος διαχείρισης 20€.

Σε περίπτωση ακύρωσης μέχρι την 27η Νοεμβρίου 2022 θα επιστρέφεται το 50% των χρημάτων μείον το τέλος διαχείρισης.

Από την 28η Νοεμβρίου 2022 και μετά δε γίνονται επιστροφές χρημάτων.