Μήνυμα του Συντονιστή του Συνεδρίου


Σήμερα στην αρχή του 21ου αιώνα η Ορθοδοντική εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς και οι προκλήσεις που δεχόμαστε είναι ποικίλες τόσο σε επίπεδο σύγχρονων μορφών διαχείρισης των ιατρείων μας ,όσο και στη καθημερινή κλινική άσκηση των διαφόρων θεραπευτικών τεχνικών.

Το επιστημονικό πρόγραμμα έχει σχεδιασθεί ούτως ώστε να παρέχει τις πλέον σύγχρονες απαιτήσεις της επιστήμης μας και να εξοπλίσει τον κλινικό αλλά και τον ακαδημαϊκό συνάδελφο με τις πλέον επικαιροποιημένες γνώσεις της Ορθοδοντικής και Οδοντοπροσωπικής Ορθοπεδικής. Για αυτό το λόγο το πρόγραμμα έχει εμπλουτισθεί με ορισμένους από τους πλέον αξιόλογους καθηγητές αλλά και με ορισμένους από τους πλέον έμπειρους κλινικούς ορθοδοντικούς που θα αναλύσουν θέματα σχετικά με τις νέες τεχνολογίες , τις νέες και τροποποιημένες θεραπευτικές τεχνικές ακίνητων ορθοδοντικών μηχανημάτων, τη συνεργασία και παρέμβαση  της περιοδοντολογίας, τους διαφανείς νάρθηκες, τη μυολειτουργική θεραπεία ,την αξιολόγηση του γέλιου ως παράγοντα  επιτυχίας της θεραπείας, περιβαλλοντικά θέματα που σχετίζονται με την Ορθοδοντική και τέλος κρανιοπροσωπικά σύνδρομα και σχιστίες.

Πιστεύοντας πως δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στο σχεδιασμό του επιστημονικού προγράμματος με σκοπό τη διεύρυνση και επαναξιολόγηση των γνώσεων μας, θα ήθελα να προσκαλέσω όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν στις εργασίες του συνεδρίου με την πεποίθηση πως οι γνώσεις που θα αποκτηθούν θα είναι εποικοδομητικές για όλους μας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Απόστολος Ι. Τσολάκης
τ. Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ, Αθήνα
Adjunct Associate Professor CWRU, USA