Υποβολή περιλήψεων


Η υποβολή περιλήψεων εργασιών για το Ελεύθερο Πρόγραμμα έχει ξεκινήσει! Εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία να υποβάλετε την εργασία σας και να παρουσιάσετε
το ερευνητικό σας έργο.

Τις εργασίες του Συνεδρίου αναμένονται να παρακολουθήσουν μεγάλος αριθμός συνέδρων από την Ελλάδα και το εξωτερικό


Δείτε τις οδηγίες υποβολής και υποβάλετε την περίληψή σας εδώ!