Χαρακτηριστικά ασθενών με χειλεοϋπερωιοσχιστία μιας πανεπιστημιακής ορθοδοντικής κλινικής.

Ιουλία Ιωαννίδου-Μαραθιώτου, Ευφημία Κουμπιά, Ελευθέριος Αγγελής, Αθανάσιος Ε. Αθανασίου
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2013;16:11-22.

Κατεβάστε εδώ την περίληψη.