Υφίζηση των ούλων: Αιτιολογία και αξιολόγηση του κινδύνου ανάπτυξής της κατά την ορθοδοντική θεραπεία.

H. Μαραβελάκης
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2001;4:37-45.

Η υφίζηση των ούλων παρατηρείται συχνά στο γενικό πληθυσμό και ακόμα συχνότερα στους ορθοδοντικούς ασθενείς. Θεωρείται ως το αποτέλεσμα της δράσης διαφόρων ανατομικών, φλεγμονωδών και τραυματογόνων παραγόντων. Για τη θεραπεία των υφιζήσεων σήμερα χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές της χειρουργικής του περιοδοντίου με πολύ καλά αποτελέσματα και με μεγάλο βαθμό προβλεψιμότητας. Στο άρθρο που ακολουθεί αναφέρονται οι παράγοντες που θα πρέπει να εξετασθούν από τον ορθοδοντικό, για την αξιολόγηση (α) του μεγέθους του κινδύνου που διατρέχει ο υποψήφιος ορθοδοντικός ασθενής για τη δημιουργία υφιζήσεων, και (β) της αναγκαιότητας για χειρουργική παρέμβαση του περιοδοντολόγου πριν την έναρξη, κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας της ορθοδοντικής θεραπείας.

Διεύθυνση για ανάτυπα: Χαράλαμπος Μαραβελάκης, Οδοντίατρος – Περιοδοντολόγος, Ηριδανού 6, 11528 Αθήνα