Υπερελαστικότητα ορθοδοντικών συρμάτων νικελίου-τιτανίου: μεταλλουργική δομή και κλινική σημασία.

Χ. Γκιόκα, Θ. Ηλιάδης
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2002;5:111-127.

Σκοπός του άρθρου είναι να παρουσιάσει μία ανασκόπηση των εφαρμογών των κραμάτων νικελίου-τιτανίου στην ορθοδοντική, να αναλύσει τη μεταλλουργική τους δομή και να συνοψίσει τα χαρακτηριστικά μεταβολής φάσης των συρμάτων αυτών. Ακόμη, παρουσιάζονται πρόσφατα στοιχεία σχετικά με το πρότυπο ενδοστοματικής γήρανσης αυτών των υλικών. Η επίπτωση των μεταλλουργικών και μηχανικών ιδιοτήτων των συρμάτων στην κλινική τους εφαρμογή συζητείται εν όψει πρόσφατων δεδομένων που διερευνούν τις χρονικές παραμέτρους της ορθοδοντικής θεραπείας με τη χρήση συρμάτων NiTi ή εναλλακτικών συρμάτων. Παρέχονται στοιχεία που καταδεικνύουν ότι η τάση που εκφράζεται από τα υπερελαστικά σύρματα νικελίου-τιτανίου αυξάνει με τη θερμότητα και μειώνεται με την ψύξη. Συνοψίζονται τα αποτελέσματα των βαθμιδωτών θερμοκρασιακών μεταβολών κατά τη θέρμανση και ψύξη και αποδείχθηκε ότι η τάση που μετρήθηκε σε θερμοκρασία σώματος ως τελικό στάδιο ήταν πολύ μεγαλύτερη από αυτή που μετρήθηκε στους 38οC ως αρχικό στάδιο. Αναφέρονται κλινικές μελέτες σύμφωνα με τις οποίες δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ υπερελαστικών και μη συρμάτων NiTi και πολύκλωνων συρμάτων ανοξείδωτου χάλυβα όσον αφορά στη διάρκεια της θεραπείας.