ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Τo διαθέσιμο ενημερωτικό και προωθητικό υλικό, το οποίο προκύπτει από την συνεργασία της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος (ΟΕΕ) με την American Association of Orthodontists (AAO), προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από τα μέλη της ΟΕΕ, τα οποία είναι ταυτόχρονα και μέλη της AAO.

Όλες οι πληροφορίες παρέχονται “ως έχουν”, χωρίς εγγύηση ακρίβειας, επικαιρότητας ή αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη χρήση αυτού του υλικού. Οποιοδήποτε μέλος που αποκτά πρόσβαση ή χρησιμοποιεί αυτό το υλικό, είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον Ελληνικό Κώδικα Οδοντιατρικής Δεοντολογίας και την Ελληνική Νομοθεσία.

Αυτό το υλικό μπορεί να υπόκειται σε νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση ή άλλες αλλοιώσεις.
Η ΟΕΕ δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις και σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, περιστασιακή ή επακόλουθη ζημία που ενδεχομένως προκύψει από τη χρήση τους.

Με τη χρήση οποιουδήποτε από αυτά τα υλικά, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με τους παρόντες όρους και συμφωνείτε να απαλλάξετε την ΟΕΕ από οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης που προκύπτει από τη χρήση αυτών των υλικών.

ΒΙΝΤΕΟ

Τι είναι ο Ορθοδοντικός;

[/et_pb_column]