Το λειτουργικό ορθοδοντικό- ορθοπαιδικό μηχάνημα VDP (Vorschubdoppelplatte, Bite jumping appliance, Sander II). Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και παρουσίαση μίας χαρακτηριστικής κλινικής περιπτώσεως.

Franz Günter Sander, Φίλιππος Ν. Συνοδινός, Εμμανουήλ Ιγγλέζος,Martin Sander, Αικατερίνη Ιγγλέζου, Christian Sander3
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2007;10:11-27.