Το κέντρο αντίστασης των δοντιών στην Ορθοδοντική.

Ιωάννης Σ. Παπαγεωργίου
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2005;8:41-55.