Ταυτόχρονη άπω μετατόπιση του πρώτου και δεύτερου άνω γομφίου με υπερελαστικά ελατήρια NiTi.

Μ. Α. Παπαδόπουλος
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 1998;1:71-6.

Αρκετές μέθοδοι έχουν προταθεί για την άπω μετατόπιση των άνω γομφίων σε ασθενείς με συyκλεισιακό πρόβλημα Τάξης ΙΙ. Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται μια απλή ενδοστοματική ακίνητη συσκευή για γρήγορη, ταυτόχρονη άπω μετατόπιση του πρώτου και δεύτερου άνω γομφίου. Η συσκευή αυτή κατασκευάζεται εύκολα, στοιχίζει λιγότερο από άλλες παρόμοιες προκατασκευασμένες συσκευές και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμφοτερόπλευρα ή ετερόπλευρα.

Διεύθυνση για Ανάτυπα:Μ.Α. Παπαδόπουλος, Λέκτορας, Εργαστήριο Ορθοδοντικής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54006 Θεσσαλονίκη