Σύγχρονο ορθοδοντικό ιατρείο… με επιστημονική τεκμηρίωση και τεχνολογική υποστήριξη.

D.L. Turpin

Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2003;6:101-111.