Σύγχρονες εφαρμογές των ορθοδοντικών μίνι-εμφυτευμάτων για τη θεραπεία των συγκλεισιακών ανωμαλιών Τάξης ΙΙ.

Βασίλης Ζυμπερδίκας, Μόσχος Α. Παπαδόπουλος
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2012;15:15-61.